4 ขั้นตอนขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

4 ขั้นตอนขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

7 มิ.ย. 65 3139
 
- รายละเอียดประกาศ
สอบถามรายละเอียด
- SCB Call Center  02-777-7777