การจองหอพักนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง

การจองหอพักนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง

7 มิ.ย. 65 933
 
วิทยาเขตสงขลา
นิสิตกรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดก่อนจองหอพักนะครับ
- นิสิตชั้นปีที่ 1 เปิดจอง (1-7 มิถุนายน 65)
- นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เปิดจอง (8-12 มิถุนายน 65)
#นิสิตสามารถจองหอพักและดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ที่ปรึกษาหอพักปาริชาต 1
เบอร์โทรศัพท์ 080-8691766
- ที่ปรึกษาหอพักปาริชาต 2
เบอร์โทรศัพท์ 086-9577951
- ที่ปรึกษาหอพักปาริชาต 3
เบอร์โทรศัพท์ 061-2486286
#ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาราชการเท่านั้น
#ภารกิจหอพัก
#ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง
นิสิตกรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดก่อนจองหอพักนะครับ
- นิสิตชั้นปีที่ 1 เปิดจอง (1-15 มิถุนายน 65)
- นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เปิดจอง (7-22 มิถุนายน 65)
#นิสิตสามารถจองหอพักและดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- 089-469-5115
#กลุ่มภารกิจหอพัก
#ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดประกาศ