คู่มือนิสิต และการลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

คู่มือนิสิต และการลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

22 มิ.ย. 65 2730
 
คู่มือนิสิต และการลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565

- สามารถอ่านคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ misreg.tsu.ac.th/portal/app/manualonline/bachelor.jsp

- ลิ้งการลงทะเบียนสำหรับนิสิต  enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp

- หากมีปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่องานทะเบียนนิสิตฯ ***วันและเวลาราชการ
วิทยาเขตสงขลา www.facebook.com/Registrar.TSU
 074 317 644

วิทยาเขตพัทลุง www.facebook.com/profile.php 
074 673 206
074 609 600 ต่อ 7170 - 7173