ประกาศ การโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศ การโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

8 ก.ค. 65 2773
 
     ประกาศ การโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนิสิตที่ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้ว ต้องการการขอรับสิทธิ์ตามตามมาตรดังกล่าว ให้ดำเนินการผูก 'พร้อมเพย์' กับ 'บัตรประชาชน' ด้วยธนาคารใดก็ได้ ในการรับเงินเท่านั้น วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยจะเริ่มทยอยโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565 หากนิสิตไม่ได้รับเงินในวันเวลาดังกล่าวให้นิสิตติดต่อฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิทยาเขตสงขลา เรื่องการโอน :  074-317-600 ต่อ 7906
สอบถามเพิ่มเติม : 098-014-3282
Add Line ID : @002shane
วิทยาเขตพัทลุง เรื่องการโอน: 098-016-3282
สอบถามเพิ่มเติม : 098-016-3282
Add Line ID : 098 016 3282
วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์
     ก่อนที่จะ "ลงทะเบียนพร้อมเพย์" ได้จะต้องมี"บัญชีธนาคาร" ก่อน ซึ่งเป็น???? #บัญชีธนาคารใดก็ได้???? หลังจากนั้นจึง "ลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์" โดยเลือกผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ทั้งนี้ การลงทะเบียนพร้อมเพย์ สามารถดำเนินการผ่านทาง Application ของธนาคารทุกสาขา (Online) โดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร นิสิตสามารถดูวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ promptpay.bangkokbank.com/
ธนาคารกรุงไทย krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsri.com/th/404.html 
ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com/special/promptpay/pages/index.html 
ธนาคารไทยพาณิชย์ promptpay.scb/home
ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th/service/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย www.cimbthai.com/th/personal/ways-to-bank/promtpay.html 
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต www.ttbbank.com/th/personal/deposits/info/promptpay
ธนาคารทิสโก้ www.tisco.co.th/th/personal/service/promptpay.html 
ธนาคารไทยเครดิต www.tcrbank.com/th/%E0%B8%9A%E0%
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร www.baac.or.th/th/content-news.php
ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th/personal/promptpay/promptpay-index.page
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ www.lhbank.co.th/Person/Lists/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_LH_Bank_PromptPay
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th/deposit/infomation-advices/promptpay
ธนาคารอิสลาม www.ibank.co.th/th/product/other-service/detail/2020-01-25-13-08-62/2020-01-25-15-19-13