บริการ Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยทักษิณ Free 5GB

บริการ Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยทักษิณ Free 5GB

22 ก.ค. 65 1025
 
     ช่องทางการเข้าใช้ Email มหาวิทยาลัยทักษิณ : gsuite.tsu.ac.th/login/index.php ID คือรหัสนิสิต 9 หลัก ตามด้วย @tsu.ac.th / password (ใช้รหัสเดียวกันกับในระบบลงทะเบียน) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Google นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ขอให้นิสิตดำเนินการปรับลดพื้นที่ โดยสำรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นไปไว้ยังแหล่งจัดเก็บอื่น ภายใน 31 กรกฎาคม 2565 หากเกินกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกยุติการใช้งานพื้นที่ Google Dive ชั่วคราว (Disable) นิสิตจะให้สิทธิ์ทันที และหมดสิทธิ์เมื่อพ้นภาพนิสิตไปแล้ว 90 วัน สิทธิ์ประโยชน์เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ในราคาพิเศษ สิทธิ์ประโยชน์ในการค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ