ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันนี้ - 13 พฤศจิกายน 2565 (ระบบปิด 23:59 น.)

ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันนี้ - 13 พฤศจิกายน 2565 (ระบบปิด 23:59 น.)

10 ต.ค. 65 481

     ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันนี้ - 13 พฤศจิกายน 2565 (ระบบปิด 23:59 น.) ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน (Teaching and Learning Evaluation System) สแกน OR Code หรือ >>https://tles.tsu.ac.th/public/main.jsp? 

     เข้าสู่ระบบประเมินฯ 1.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วใส่ Username=รหัสนิสิต และใส่ Password ให้เรียบร้อย 2.ระบบจะขึ้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ของภาคเรียนที่ 1 ให้นิสิตกดเข้าไปประเมินตามรายวิชา 3.เมื่อกดเข้าไปประเมินเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกผลการประเมิน 4.ตรวจสอบสถานะการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่องสถานะการประเมินช่องสุดท้าย