สอบ Final 1/2565 ปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบ Final 1/2565 ปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

17 ต.ค. 65 467

     สำหรับการสอบ Final 1/2565 สอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2565