เปิดรับสมัครเข้าร่วมการสนับสนุนเงินยืม ในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Start up

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการสนับสนุนเงินยืม ในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Start up

14 มิ.ย. 66 1012

 SMART STARTUP COMPANY เปิดรับสมัครเข้าร่วมการสนับสนุนเงินยืม ในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Start up
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และสามารถดำเนินธุรกิจได้จริงตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

เงินสนับสนุน 200,000 บาท/ทีม (ระยะเวลาการยืมเงิน 1ปี)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 2566
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร ได้ที่ลิงค์  https://drive.google.com/.../1-WZuPptsptui4bdV7p...

——————————

สมัครและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณสุกัลยา สังข์ทอง โทร 087-2751098
e-mail sukanya.envi@gmail.com