อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในงาน The 4th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023?

อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในงาน The 4th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023?

8 ส.ค. 66 600

     ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ระดับนานาชาติ (ครั้งที่4) ปี2566
The 4th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023 “Multicultural Beyond Frontier: Promote to the National Level Created to a World-Class Scale”
July 7-8, 2023 at the Auditorium of language and Computer Center
(The 100th years anniversary auditorium) Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University)

อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
ได้รับรางวัล Creative Music “Silver Medals”
จากผลงานสร้างสรรค์ “Garbage on Samila Beach” for Big Band Jazz

อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน, น.ส.อมราพร จันทวงศ์, นายธนโชติ แซ่ตัน
ได้รับรางวัล Performing Arts “Silver Medals”
จากผลงานสร้างสรรค์ The creative dance of “Neow Lham Rose Dee Yol Witi Maetom”

อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม
ได้รับรางวัล Visual Arts “Siler Medal”
จากผลงานสร้างสรรค์ The influence of multicultural beauty in Songkhla