ม.ทักษิณ คว้ารางวัล Gold Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2566

ม.ทักษิณ คว้ารางวัล Gold Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

12 ส.ค. 66 527

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ขึ้นรับรางวัล Gold Award ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” (Thailand Research Expo 2023)

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ นำผลงานวิจัย มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการดังนี้

- สารสกัดมูลค่าสูงจากรำข้าวสังข์หยด | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- สารสกัดมูลค่าสูงชนิดผงแห้งจากข้าวสังข์หยดตกเกรด | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดรำข้าวสังหยด | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- ผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดเพื่อผู้สูงวัยและวัยทำงาน | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- ผลิตภัณฑ์โจ้กข้าวกล้องสังข์หยดเพื่อผู้สูงวัยและผู้มีปัญหาสุขภาพ | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์เพื่อสุขภาพจากข้าวและรำข้าวสังข์หยด | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- ผลิตภัณฑ์คราฟต์โซดาเพื่อสุขภาพจากข้าวและรำข้าวสังข์หยด | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- ผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์จากข้าวและรำข้าวสังข์หยด | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- ผลิตภัณฑ์ไวน์จากข้าวและรำข้าวสังหยด | โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มผงชงจากข้าวสังข์หยดเพาะงอก โดย ผศ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- สารพรีไบโอติกจาดข้าวกล้องงอกสังข์หยด โดย อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

     งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ