นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 2 รางวัล ระดับเอเชีย ในงาน 2023 AABI Summit

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 2 รางวัล ระดับเอเชีย ในงาน 2023 AABI Summit

1 พ.ย. 66 824

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ภายใต้บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด) ในโอกาสได้รับรางวัล
Asian Association of Business Incubation (AABI) 

และ บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด ได้รับรางวัล 2023 AABI Torch Award for Technology Transfer and 2023 Torch Award for Best Nominee (Thailand)
ในการจัดการประชุมนานาชาติ 2023 AABI Summit

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association : Thai-BISPA) ได้จัดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการประจำปี Thai-BISPA Day 2023 การประชุมนานาชาติ 2023 AABI Summit and Awards Ceremony และกิจกรรมการประชุม  สุดยอดเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม AIMs Summit ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

ทั้งนี้ งาน Thai-BISPA Day นั้น เป็นงานสัมมนาที่เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม สำหรับงาน Thai-BISPA Day ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Low-Carbon Economy” เพื่อเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคสังคมคาร์บอนต่ำ

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดการประชุมนานาชาติ 2023 AABI Summit และมีพิธีมอบรางวัลธุรกิจนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเอเชีย AABI Awards สมาคมส่ง 2 ธุรกิจนวัตกรรมไทยคว้ารางวัลนานาชาติเฉือนคู่แข่งจาก 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง 1 ในนั้นคือ บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด ผู้พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ ลดการปล่อยมลพิษ และมีราคาถูกลง ได้รับรางวัล 2023 AABI Torch Award for Technology Transfer และ 2023 Torch Award for Best Nominee (Thailand)

ภายในงาน ยังเป็นครั้งแรกของเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมของประเทศไทย (Alliance of Innovation Managers Thailand: AIMs) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำนวัตกรรมไปสร้างความเข้มแข็งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างยั่งยืนได้ ในหัวข้อ “Fueling Innovation Excellence: The Human Factor” พร้อมกับนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมจากทั่วประเทศกว่า 40 หน่วยงาน

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับสมาชิกในงาน Thai - BISPA Day 2023 และ AIMs Summit พร้อมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังได้เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรมภายในงาน อีกด้วย