คณะศึกษาศาสตร์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานปีที่ 55

คณะศึกษาศาสตร์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานปีที่ 55

2 ธ.ค. 66 114

     เช้าวันที่ ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีที่ 55 และในโอกาสการจัดงาน คืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาสตร์ (ครบรอบ 55 ปี)