ให้โอวาททัพนักกีฬา ม.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

ให้โอวาททัพนักกีฬา ม.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

25 ม.ค. 67 107

อธิการบดี ให้โอวาททัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

     วันที่ 24 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม และรับฟังโอวาทจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้จัดการทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายคำรบ คชภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬา ณ ห้องแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และทางออนไลน์จากห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง      

     มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้ มีชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

ชนิดกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตภาคใต้ รอบคัดเลือกโซนภาคใต้ จำนวน 6 ชนิดกีฬา คือ 1.กีฬาฟุตบอล 2. กีฬาบาสเกตบอล 3.กีฬาวอลเลย์บอล 4. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 5. กีฬาเซปักตะกร้อ 6. กีฬาเปตอง

ชนิดกีฬาไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ จำนวน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1.กรีฑา 2.รักบี้ฟุตบอล 3.เทเบิลเทนนิส 4.แบดมินตัน 5.เทควันโด 6.คาราเต้โด 7.มวยไทยสมัครเล่น 8.จานร่อน 9.อีสปอร์ต

โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมดจำนวน 238 คน ประกอบด้วย นักกีฬาและนิสิตช่วยงาน จำนวน 227 คน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้ควบคุมทีม จำนวน 44 คน