ขอแสดงความยินดีกับ  นายสุทธิรักษ์ หม่าหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิรักษ์ หม่าหลี

25 ม.ค. 67 66
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิรักษ์ หม่าหลี นิสิตวิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Artists Talent #15 ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
นายสุทธิรักษ์ หม่าหลี นิสิตวิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Artists Talent #15 ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีผลการคัดเลือก จำนวน 40 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื่อการต่อยอดพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้สังคมของประเทศ