ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ขาวผ่อง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ขาวผ่อง

25 ม.ค. 67 102
ขอแสดงความยินดี นางสาวดรุณี ขาวผ่อง นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Artists Talent #15 ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
นางสาวดรุณี ขาวผ่อง นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Artists Talent #15 ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีผลการคัดเลือก จำนวน 40 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื่อการต่อยอดพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้สังคมของประเทศ