กิจกรรม Tea Talk ธีม  รักษ์โลก รัก TSU

กิจกรรม Tea Talk ธีม รักษ์โลก รัก TSU

25 ม.ค. 67 725

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม Tea Talk มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตพัทลุง สลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนงาน  

สำหรับครั้งนี้ (25 ม.ค.67)  สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Tea Talk ธีม “รักษ์โลก รัก TSU” เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาวิทยาพัทลุง และแผนการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุง ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพบปะพูดคุยและเกิดการประสานงานที่ดี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เรื่อง/ภาพ : สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง