คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ยกระดับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ยกระดับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

25 ม.ค. 67 88

วันที่ 23 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมี อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศก์สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  และคุณกมล ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นพยาน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับความสัมพันธ์ด้านวิชาการ อาทิ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

#คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ #ECBATSU #ลงนามความร่วมมือ #มหาวิทยาลัยทักษิณ