ข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม 2567

ข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม 2567

1 ก.พ. 67 117

ข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม 2567

???? นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ หน่วย บพท. ประจําปี 2565

https://www.tsu.ac.th/home/details.php... https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1107977

???? ม.ทักษิณ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษา

https://www.tsu.ac.th/home/details.php...

https://mgronline.com/smes/photo-gallery/9670000003099

https://www.bangkokbiznews.com/health/education/1107986 https://www.dailynews.co.th/news/3074757/

???? นักวิจัย ม.ทักษิณ และคณะ ค้นพบ “เห็ดกรวยส้มทักษิณา” เห็ดชนิดใหม่ของโลกในพื้นที่พื้นที่ ม.ทักษิณ จังหวัดพัทลุง ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ

https://www.matichon.co.th/region/news_4379699

https://www.thairath.co.th/news/society/2755990

https://www.tsu.ac.th/home/details.php...

???? ม.ทักษิณ เปิดเวทีสร้างเครือข่ายชูมวยไทยเมืองลุง: พลังเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและการจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

https://www.tsu.ac.th/home/details.php...

http://www.samilatimes.co.th/2024/01/04/

???? ม.ทักษิณเปิดตัว บริษัททีเอสยู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นิติบุคคลร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย (Holding company) แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างระบบนิเวศในการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

https://www.tsu.ac.th/home/details.php...

https://www.posttoday.com/smart-sme/705036

https://www.thaipr.net/business/3436983

ติดตามข่าวอื่นได้ที่ https://www.tsu.ac.th/home/
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ