ม.ทักษิณ ร่วมผลักดันอำนาจละมุน (Soft power) จังหวัดพัทลุง ในมิติศาสนา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางพุทธธรรม ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ

ม.ทักษิณ ร่วมผลักดันอำนาจละมุน (Soft power) จังหวัดพัทลุง ในมิติศาสนา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางพุทธธรรม ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ

8 ก.พ. 67 90

สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมการแถลงข่าวประเด็น "การให้การสนับสนุนกิจกรรมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" ในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางพุทธธรรม ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางพุทธธรรม ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายอำเภอควนขนุน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำนันตำบลมะกอกเหนือ และเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อ ร่วมแถลงข่าว ณ วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม มาต่อยอดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โด่ดเด่น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงให้แพร่หลายมากขึ้น    

---------------------------------------------------------------------------
เรื่อง/ภาพ : สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ