ม.ทักษิณ ผุดหอพักพรีเมียมรองรับ CAMPUS LIFE

ม.ทักษิณ ผุดหอพักพรีเมียมรองรับ CAMPUS LIFE

12 ก.พ. 67 2044

มหาวิทยาลัยทักษิณ เตรียมพร้อมเปิดโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตพรีเมี่ยม ในพื้นที่วิทยาเขตสงขลา ขนาด 200 ยูนิต ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ รองรับ CAMPUS LIFE ให้นิสิตในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่าจากการพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทำให้มีความหลากหลายของหลักสูตรส่งผลให้นิสิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีนิสิตประมาณ 13,000 คนต่อปี
และได้มีโอกาสรับฟังเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองของนิสิตที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมหอพักด้วยคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างทางเลือกให้กับนิสิต  

  

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พักอาศัยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  จึงเล็งเห็นความสำคัญว่า มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเตรียมที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิต เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  จึงจำเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยเพิ่มเติมให้กับความต้องการของนิสิต โดยดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการเพิ่มหอพักในมหาวิทยาลัย เป็นการเสริมโอกาสและทางเลือกให้กับนิสิตเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชนมหาวิทยาลัย นิสิตได้ทำกิจกรรมและใช้ชีวิตแห่งการเรียนจากทรัพยากรที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้อย่างเต็มที่ มีช่วงเวลาที่พูดคุยและสังสรรค์กับเพื่อน ๆ  ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ก่อให้เกิด Campus Life ที่มีชีวิตชีวา ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณยังมีโครงการหอพักเครือข่ายที่จะร่วมมือกับเอกชนในการสร้างระบบนิเวศน์หอพักที่ได้มาตรฐานเดียวกัน มีการเปิด-ปิด ที่เป็นระบบ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมนิสิตที่ยืดหยุ่น  พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีสำหรับนิสิตของเรา

     

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้คิดและดำเนินการ “โครงการสร้างหอพักพรีเมี่ยม” โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีแผนที่จะสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยก่อสร้างบริเวณพื้นที่หลังอาคารหอพักปาริชาต 3 บนพื้นที่ขนาด 2 ไร่ 62 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง  หลังละ 100 ยูนิต รวม 200 ยูนิต แบ่งเป็น หอพักชาย 1 หลัง หอพักหญิง 1 หลัง มีพื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อกันในชั้นที่ 1 ซึ่งห้องพัก 1 ห้อง นิสิตพักได้ 2 คน  มีห้องน้ำในตัว  ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ Internet WiFi ความเร็วสูง นอกจากนี้ภายในบริเวณหอพัก ได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด การเข้า-ออกหอพักใช้ระบบคีย์การ์ด มีการติดตั้งลิฟท์โดยสาร และการใช้ระบบพลังงานทดแทน เพื่อการประหยัดพลังงานทั้ง 2 อาคารมีการจัดสรรพื้นที่กลางเพื่อสร้างสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิตหอพักด้วย อาทิ ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ร้านซักอบรีด และเพิ่มห้อง Co-Working Space ที่เพียงพอสำหรับการพบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน  และจัดพื้นที่จอดรถในเพียงพอสำหรับผู้พักอาศัย ในขณะนี้ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบไปแล้ว อยู่ในระหว่างการออกแบบรายละเอียด คาดว่าอีก 2  ปี  การก่อสร้างทุกอย่างแล้วเสร็จและเปิดให้นิสิตได้เข้าพักอาศัย

 

 

----------------------------------------------------------------

ข้อมูล/ภาพ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#หอพักพรีเมียม  #CampusLife  #GenZ   #Fitness  #Co-Working Space #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS  #WeTSU