ม.ทักษิณพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ม.ทักษิณพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 67 571

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถเติมเต็มศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลในระดับอุดมศึกษา และเป็นสื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษา จึงจัดประชุมความพร้อม เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดยกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2567 และรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2567

 

#เครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ฝ่ายกิจการนิสิต #TSU #TSUNews