อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมสร้างนิสิตสู่ผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมสร้างนิสิตสู่ผู้ประกอบการ

20 ก.พ. 67 176

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ร่วมสร้างความตระหนักและกระบวนการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง 

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับหลักสูตรนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง  จัดกิจกรรม  “การสร้างแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ”  เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักและกระบวนการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง  ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย 1. การอบรมหัวข้อ Inspiration and Design Thinking โดย คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต CEO บริษัท ลิลูน่าเทค จำกัด (Pokpok) 2. การแชร์ประสบการณ์จาก Startup โดยคุณเกศกมล จันทร์โภคาไพบูลย์ CEO AgongAma และประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง (YEC) กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตเข้าร่วม วิทยาเขตสงขลา จำนวน 600 คน และวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 800 คน 

..............................

ภาพ/ข่าว :  อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม 

SSIP TSU #SSIP #TSU #ธุรกิจ #อายุน้อยร้อยล้าน #นิสิต  #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #ผู้ประกอบการ  #CEO