ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ในการแข่งขัน #15 Young Artists Talent

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน #15 Young Artists Talent

20 มี.ค. 67 104

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ขาวผ่อง  (เฟิร์น)

นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน #15 Young Artists Talent  

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลจะได้เดินทางไปต่อยอดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง สร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดง และศึกษาดูงานด้านศิลปะในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) ต่อไป

..........................

ข้อมูล : เพจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาพ  : เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ #Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts #สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ #มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม #ศิลปกรรมเพื่อสังคม #TsuNews  #มหาวิทยาลัยทักษิณ