ผลงานประติมากรรม  DREAM คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดงาน 2 นครา

ผลงานประติมากรรม DREAM คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดงาน 2 นครา

20 มี.ค. 67 208

ผลงานประติมากรรม  DREAM นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดงาน 2 นครา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวภัทร สุวลักษณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศป.บ(ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ชิ้นงานประติมากรรม "DREAM" จัดขึ้นภายใต้โครงการ งาน 2 นครา ณ วงเวียนเช็กชื่อ สงขลา

นายสุวภัทร สุวลักษณ์ ให้ข้อมูลกับทีมข่าว TSU NEWS เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ว่า 

สำหรับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานประติมากรรมโดยใช้เทคนิควัสดุผสม

แรงบันดาลใจ : ปัจจุบันชีวิตมนุษย์ในทุกวันนี้มีการดำรงชีวิตมักสวนทางกับความสุข ดิ้นรนกับการทำงาน หาเงิน ทอง เพื่อ แลกกับสิ่งที่ตนเองอยากได้มา แต่ชีวิต ปัจจุบันของ หลายๆคน ที่มีงานหลักที่ไม่ชื่นชอบ เบื่อหน่ายกับการทำงาน แต่ต้องทำเพื่อเป็นรายได้ให้กับตนเอง แต่ในเมื่อโลกแห่ง ความจริงชีวิตต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างความสุข สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดโลกใบใหม่ให้เห็นภาพ “ความฝันส่วนตัว” ที่มีอยู่ มากมายในโลกแห่งจินตนาการ จิตใต้สำนึกที่ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมาให้ เหนือกว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้อง เผชิญอยู่เพื่อให้เกิดความสุขกับสิ่งที่ตนเองเพื่อฝันแม้ว่าอาจไม่มีอยู่จริงก็ตาม

แนวความคิด : ในการสร้างสรรค์ผลงาน มาจากประสบการณ์และความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าเอง ที่ได้ตกอยู่ในสภาวะ หมด Passion หรือ ความหลงใหล ความลุ่มหลง ได้ว่า ความแอคทีฟ หรือว่าความกระตือรือร้น อยากทำ ถ่ายทอดผ่านรูปทรง กิริยาท่าทาง ของคนเรา เวลาตกอยู่ในสภาวะซึมเหงาหมดกำลังใจ โดยใช้วัสดุชิ้นงานที่ แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการตีความ ถึงประเด็นที่มีความขัดแย้งในตัว ทำให้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตจึงต้องการ นำเสนอผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความฝันโดยสื่อสารเป็นผลงานประติมากรรม ลอยตัวที่ใช้กระบวนการกลับค่าวัสดุกับวัตถุสำเร็จรูปสร้างเป็นรูปทรงใหม่ให้เกิดความหมายและมุ่นเน้นอารมณ์ ความรู้สึก

..........................
ข้อมูล/ภาพ :  เฟสบุ๊ค Suwapat Suwaluk, นายสุวภัทร สุวลักษณ์, เพจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
#คณะศิลปกรรมศาสตร์ #Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts #สาขาวิชาทัศนศิลป์ #งาน2นครา #มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  #ศิลปกรรมเพื่อสังคม  #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ