ม.ทักษิณ เผยนโยบายสร้างสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ พื้นที่วิทยาเขตพัทลุง สานพลังศรัทธาเคียงคู่สังคมพหุวัฒนธรรม

ม.ทักษิณ เผยนโยบายสร้างสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ พื้นที่วิทยาเขตพัทลุง สานพลังศรัทธาเคียงคู่สังคมพหุวัฒนธรรม

23 มี.ค. 67 4746

มหาวิทยาลัยทักษิณเผยนโยบายสร้างอาคารละหมาดกลางมหาวิทยาลัย พื้นที่วิทยาเขตพัทลุง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจแก่นิสิตมุสลิม และตั้งใจให้เป็นพื้นที่กลางสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

         “ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา” เป็นความงดงาม ละเอียดอ่อนของสังคมพหุวัฒนธรรม จำเป็นต้องลงลึก ใส่ใจ และให้ความสำคัญ สถาบันการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสังคมที่ได้รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชื่อไว้ด้วยกัน               

         รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ระบุว่ามีนิสิตมุสลิมจากหลายจังหวัดเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ประกอบกับความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรจากต่างประเทศ จึงมีนโยบายสร้างอาคารละหมาดกลางมหาวิทยาลัย ในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมุสลิมและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง คาดใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี 

     

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอาคารละหมาดหลังนี้ไว้ว่า มาจากแนวคิด Glocalization รูปทรงทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคารจะเป็นทรงกลม เน้นความโปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก ด้วยโครงสร้างหลังคาที่ออกแบบให้มีความลาดเอียง เอื้อต่อการไหลเวียนของอากาศ และทิศทางลม เน้นการประหยัดพลังงาน และออกแบบให้รองรับผู้พิการตามหลักสากล จุคนได้ประมาณ 200 คน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงกลางคืน ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นลำแสงสีขาวทะลุออกจากตัวอาคาร เสมือนกับพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนพื้นดิน         

     

          ตามหลักการของศาสนาอิสลาม “พื้นที่กลาง” หรือ Community ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ของมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลาง  ทางมหาวิทยาลัยจึงอยากให้อาคารละหมาดหลังนี้เป็นมากกว่าสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ แต่ยังตั้งใจให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วย เพราะอาคารจะกลายเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างหากร้างชีวิต มหาวิทยาลัยทักษิณปรารถนาจะเป็นพื้นที่เล็กๆ ในโลกใบใหญ่ที่มีส่วนในการสนับสนุน ขับเคลื่อนสังคมนี้ไปด้วยกัน

  

 

ข้อมูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เครดิตพรีเซนต์ภาพ : Nun Arch
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ  

#อาคารละหมาดมหาวิทยาลัยทักษิณ #อาคารละหมาด #พื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจ  #นิสิตมุสลิม #สังคมพหุวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS