นิสิตพยาบาลได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและการแข่งขันวิชาการระดับชาติ

นิสิตพยาบาลได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและการแข่งขันวิชาการระดับชาติ

25 มี.ค. 67 165

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล 2 ประเภท จำนวน 31 คน รวม 24 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 24 รางวัล ในการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ The 3rd National Conference Clinical Reasoning, Nursing Research and Nursing Innovation Development ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

รางวัลการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกโดยใช้ Concept mapping ระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรวม 23 รางวัล ประกอบด้วย

      • The best 1 รางวัล
      • ระดับดีเยี่ยม 15 รางวัล
      • ระดับดีมาก 5 รางวัล
      • ระดับดี 2 รางวัล

รางวัลนวัตกรรมทางการพยาบาล (ชั้นปี 3) จำนวน 1 ทีม ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม

ผลงานที่โดดเด่นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และศักยภาพอันโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตรุ่นต่อ ๆ ไป