หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมบัญชีกลาง

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมบัญชีกลาง

26 มี.ค. 67 192

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมบัญชีกลาง

 

  

วันนี้ (วันที่ 26  มีนาคม 2567)  มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสาวบุศริน จันทะแจ่ม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวผกามาศ ครุธามาศ นักตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับดี 

ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินพร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรของรัฐที่มีผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ระดับดี (Leveraging) และระดับดีเยี่ยม (Leading)   ณ ห้องประชุม Gallera ชั้น ๑ โรงแรมเบสห์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ           .......................

cr.ภาพ : หน่วยตรวจสอบภายใน

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#หน่วยตรวจสอบภายใน #กรมบัญชีกลาง #ประเมินคุณภาพ #มหาวิทยาลัยทักษิณ