ม.ทักษิณ สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และตรัง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Scooter ไฟฟ้า

ม.ทักษิณ สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และตรัง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Scooter ไฟฟ้า

29 มี.ค. 67 100

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์) หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง (คุณฤทัยรัตน์ โชติพานิช) และคุณนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ (สิ่งแวดล้อม) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตัวแทนบริษัท GCOO จำกัด

ให้การต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพันธกิจเพื่อสังคม (ผศ.ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Scooter ไฟฟ้า แก่นักเรียน นิสิต และบุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.....................................................

ข้อมูล/ภาพ : สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ