ผลงาน สุลต่านเมืองท่า สิงกอรานคร นิสิต ม.ทักษิณ ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

ผลงาน สุลต่านเมืองท่า สิงกอรานคร นิสิต ม.ทักษิณ ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

1 เม.ย. 67 77

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาให้นำการแสดงชุด “สุลต่านเมืองท่า สิงกอรานคร" ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมรวมพลังแปรอักษรตราสัญลักษณ์ “สธ.” และ รูปหัวใจ “คนสงขลา รัก พระเทพ ฯ” เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567  นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และพสกนิกรชาวสงขลา  เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้สังคมของประเทศ ฝึกซ้อมการแสดงโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

...................................

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ #หลักสูตรศิลปะการแสดง #Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts #มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม #ศิลปกรรมเพื่อสังคม #Tsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ