คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิด ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 8  สร้างแรงบันดาลใจสู่วิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิด ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 8 สร้างแรงบันดาลใจสู่วิชาชีพครู

1 เม.ย. 67 187

 

วันที่ 1 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ครั้งที่ 8 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการประกอบการตัดสินใจของนักเรียนก่อนที่จะเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย โดยปีนี้สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมค่ายดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  สถาบันทักษิณคดีศึกษา และถนนนางงาม

สำหรับการจัดโครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ครั้งที่ 8 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้สร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะวิชาชีพครู และเรียนรู้บทบาทของวิชาชีพครู พร้อมทั้งได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะศึกษาศาสตร์ และยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงวิชาชีพครู เข้าถึงการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์มากยิ่งขึ้น

................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#ค่ายเพ(ร)าะครูสร้างคน #คณะศึกษาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #วิชาชีพครู  #TSUNEWS