งานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอข่าว และการผลิตคอนเทนต์ข่าวจากงานประจำ

งานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอข่าว และการผลิตคอนเทนต์ข่าวจากงานประจำ

2 เม.ย. 67 143

งานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแลก KM เปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอข่าว และการผลิตคอนเทนต์ข่าวจากงานประจำ

 

วันที่ 1 เมษายน 2567 กลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมพิเศษ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนางสาวไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM งานด้านการนำเสนอข่าว) กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ นำโดย นางโสภิน วัฒนเมธาวี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากร ในประเด็น “ทำกิจกรรมงานประจำให้เป็นข่าว” ถอดประสบการณ์การทำงาน การนำเสนอข้อมูลข่าวผ่านสื่อ เทคนิคการคิดคอนเทนต์ และการผลิตข่าวจากงานประจำ ทำอย่างไรให้ปังให้โดนใจผู้อ่าน โดยมี นายวิทยา  สันบู บุคลากรทีมข่าว กลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์ฯ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการพาดหัวข่าว และเทคนิคการเลือกภาพถ่ายประกอบข่าว  รวมถึงการออกแบบแบนเนอร์พาดหัวข่าว  ณ ห้องประชุม 18404

สำหรับงานสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้กำกับดูงานด้านการข่าว  การนำเสนอภาพลักษณ์ และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขององค์กรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  ผ่านทุกแพลตฟอร์มการสื่อสาร ภายใต้การกำกับดูแลโดย  อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสาร และองค์กร และนางสาววรณัน เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร  ปัจจุบันได้ทำหน้าที่ผลิตข่าว สกู๊ปข่าว ผลิตสื่อ คลิปวีดิทัศน์ และการถ่ายทอดสด เพื่อนำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และคอนแทนต์ต่าง ๆ ผ่านทาง เฟสบุ๊ค We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ  และ เฟสบุ๊ค TSU News ข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ  รวมถึงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.tsu.ac.th/ นอกจากนี้ยังกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านป้ายจอ LED ทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะส่งข่าวแจ้งข้อมูลและประสานรายละเอียดมาได้ที่ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 3 ห้อง 18314  หมายเลขภายใน 7482,7488  อีเมล์ : wetsu@tsu.ac.th

เรื่องข่าวไว้ใจเราทีมสื่อสารองค์กร เพราะเรายืดมั่นการทำงานที่ว่า “ข่าวเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง ตรงใจ ”

........................

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#KM  #Knowledgesharing  #เปลี่ยนเรียนรู้  #การผลิตข่าว #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ