ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ  พื้นที่จังหวัดสงขลา

ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พื้นที่จังหวัดสงขลา

3 เม.ย. 67 90

ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    

ด้วยวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู้แทนจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องโถงขั้น 2 และบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ถวายราชสักการะ (ถวายพานทุ่มทอง - ทุ่มเงิน) ณ บริเวณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

   

ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน โดยรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสืบทอดอนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถวายราชสักการะ แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

...............................

ภาพ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#สถาบันทักษิณคดีศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ทรงพระเจริญ #2เมษายน #วันอนุรักษ์มรดกไทย #สมเด็จพระเทพฯ #TSUNEWS