ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พื้นที่จังหวัดพัทลุง

ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พื้นที่จังหวัดพัทลุง

3 เม.ย. 67 94

ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ซึ่งจังหวัดพัทลุง ได้จัดโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ ๒ เมษายน จังหวัดพัทลุง โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และพิธีวางพานพุ่มถวายราสักกร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

.......................

ภาพ : สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 

#สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSU #IASP #วันอนุรักษ์มรดกไทย #สมเด็จพระเทพฯ #TSUNEWS