หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต?สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ยอดเยี่ยม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต?สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ยอดเยี่ยม

5 เม.ย. 67 327

ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน “ยอดเยี่ยม”  ในโครงการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 #FHSS #TSU #ThaksinUniversity