มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 เม.ย. 67 150

นิสิตสาขาบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  “แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 10 ประจำปี 2567  Thailand Accounting Challenge2024”

      

นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแข่งขัน “แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 10 ประจำปี 2567  Thailand Accounting Challenge2024” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผลการแข่งขัน นิสิตสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ทีม ได้ลำดับที่ 25 จากจำนวน 124 ทีม รายชื่อนิสิตมีดังนี้

ทีมที่ 1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

1. นายพนุ ชมขวัญ

2. นางสาวพุทธรักษา แซ่หลี

3. นางสาวณัฐฌา จำปา

ทีมที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขัน

1. นางสาวอารีรัตน์ ไขแสง

2. นางสาวชวนิตย์ ชินศิริไพบูลย์

3. นางสาวชลิตา มิ่งพิจารณ์

.......................

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ