นักเรียน รร.สาธิต มทษ. ฝ่ายมัธยม ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สวช. ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบระดับประเทศ)

นักเรียน รร.สาธิต มทษ. ฝ่ายมัธยม ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สวช. ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบระดับประเทศ)

29 เม.ย. 67 147

ขอแสดงความยินดี นายคณิศร ศรีสุวิทยาภรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สวช. ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบระดับประเทศ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://satit.tsu.ac.th/news_detial.php?newsid=484