อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายพร้อมเปิดตัว หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายพร้อมเปิดตัว หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 เม.ย. 67 167

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายพร้อมเปิดตัว “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 อุทยานวิทยาศาสาตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมมือจัดกิจกรรมเปิดตัว “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมเปิดตัว “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   

สำหรับโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้”นั้น ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 6 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานจะเน้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล และผู้สนใจ ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 11 จังหวัดในพื้นที่เครือข่าย ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ทั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ 2 ประเด็น ดังนี้

1. การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – based) และการส่งเสริมระบบนวัตกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ”  โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง  ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. กลไกและการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” โดย  ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส  รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมีกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ“การบูรณาการนำนวัตกรรมไปพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่ความยั่งยืน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยมีผู้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน),  และ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4

ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การบูรณาการนำนวัตกรรมไปพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก 6 ภาคส่วน ได้แก่

1. คุณสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ   รองผู้จัดการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2. รองศาสตราจารย์  ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
4. คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ผู้แทนจาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
5. อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม และกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

   

 

................................
ข่าว/ภาพ :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
#อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS #ขับเคลื่อนเพื่อสังคม