ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)

8 พ.ค. 67 130

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)

ที่มา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

#LAWTSU #LAWLUI #TSUMOVE