แลกเปลี่ยน  เรียนรู้  ศิลปวัฒนธรรม  กริช  เพื่อยกระดับผลงานสู่นานาชาติ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม กริช เพื่อยกระดับผลงานสู่นานาชาติ

10 พ.ค. 67 75

นักวิจัยภายใต้โครงการ กริชสกุลช่างสงขลา : การสร้างคุณค่าและการจัดการทุนวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน นำทีมสถาบันศิลปะแห่งอินโดนีเซีย สุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Indonesian Institute of the Arts (ISI) Surakarta, Indonesia ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงตีเหล็กช่างนุ้ย  ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมผลงานเเละของสะสม เช่น  กริช มีดบาดิก ดาบ เเละหอก ของทีมช่างนุ้ยเเละลูกศิษย์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์งดงามของช่างกริชสกุลสงขลา เเละร่วมกันเเลกเปลี่ยนเรียนรู้  รูปเเบบการทำกริชระหว่างช่างไทยเเละช่างอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

  

.........................

ข้อมูล/ภาพ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

#glocalization #TSU #THAKSINUNIVERSITY #SDGs #Kris #งานสื่อสารองค์กร #สถาบันวิจัยและนวัตกรรม #งานวิเทศ #สถาบันทักษิณคดีศึกษา #บพท. #ทุนวัฒนธรรมกริช