มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร  ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

11 พ.ค. 67 137

    

   

มวยไทยเมืองลุง พลังเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและการจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” สนับสนุนโดยกองทุน ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ภาคีเครือข่ายจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโตเกียว นำทีมครูมวยเมืองลุงและนักเรียนแสดงศิลปะป้องกันตัวที่มีมนต์เสน่ห์ โชว์ผงาดเด่นในงานเทศกาลไทย ปี 2567 (Thai Festival 2024) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทยเมืองลุงยังดินแดนซามูไร ในฐานะกีฬาประจำชาติไทย และศิลปะป้องกันตัวที่สืบสานประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับโลก

     

งานนี้ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากทั้งวัยรุ่น  คนหนุ่มสาว จนถึงวัยผู้ใหญ่ และแน่นอนว่า นี่จะเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากประเทศญี่ปุ่นในการมาเยือนและสำรวจเมืองไทยโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง นับว่าเป็นการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “มวยไทยเมืองลุง” คือ การรัดเอวคู่ต่อสู้ให้แน่นแล้วตีเข่า ที่เอาศาสตร์การรัดของงูเหลือมบนเทือกเขามาปรับใช้ในลักษณะ “จับ – เลื้อย – รัด – ฟัด - ทุ่ม” ขณะเดียวกันก็ได้สอดประสานท่าร่ายรำของศิลปะการแสดง “โนรา” มาประยุกต์ใช้เป็น “ท่าไหว้ครู” และ “ท่าต่อสู้” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของจังหวัดพัทลุง ถิ่นกำเนิดโนรา มรดกทางวัฒนธรรมของโลก  


................................................................................................

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ  

#มวยไทยเมืองลุง #ThaiFestivalTokyo2024 #สถาบันวิจัยและนวัตกรรม #TSU #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ #The_University_of_Glocalization #Glocalization #TSUNEWS