โรงเรียนสาธิตฯ ทักษิณ จับมือ Shibaura Institute of Technology Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนนักเรียนและส่งเสริมผลงานวิชาการสู่สากล

โรงเรียนสาธิตฯ ทักษิณ จับมือ Shibaura Institute of Technology Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนนักเรียนและส่งเสริมผลงานวิชาการสู่สากล

13 พ.ค. 67 152

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เดินทางเยือน Shibaura Institute of Technology Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr.Kunio Shibata , Principal และคณะครู พร้อมทั้งการสนับสนุนจาก Shibaura Institute of Technology (SIT) ในการเป็นสะพานเชื่อมการเจรจาให้ครั้งนี้  

    

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข โดยมีวิสัยทัศน์โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้

..............................

ข้อมูล/ภาพ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม , งานวิเทศสัมพันธ์ 

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

#collaboration #IROTSU  #studentexchange #TSUNEWS #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม