คณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชวนจิบน้ำชา Tea Talk เสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด เสริมสร้างความสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชวนจิบน้ำชา Tea Talk เสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด เสริมสร้างความสัมพันธ์

14 พ.ค. 67 145

เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม " จิบน้ำชา TEA TALK " ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

   

กิจกรรม Tea Talk กำหนดจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ ให้ผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุง รวมถึงอัพเดทความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและความภาคภูมิใจของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

   

………………………………………………

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

#TEATALK  #คณะนิติศาสตร์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #เสวนา  #จิบน้ำชา  #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ