ม.ทักษิณ นำผลิตภัณฑ์แก้จน ออกแสดงสู่ตลาดญี่ปุ่นในงาน Thai Festival Tokyo 2024

ม.ทักษิณ นำผลิตภัณฑ์แก้จน ออกแสดงสู่ตลาดญี่ปุ่นในงาน Thai Festival Tokyo 2024

14 พ.ค. 67 553

     

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเกิดจากนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ภายใต้โมเดลแก้จน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมจากศรีนาคาโมเดล ผลิตภัณฑ์กระจูดจากเลน้อยคราฟท์ ผลิตภัณฑ์จากโนรา และผลิตภัณฑ์มวยไทยเมืองลุง ภายในงาน Thai Festival Tokyo 2024 (งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567) ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

     

ผลิตภัณฑ์หลากหลายเหล่านี้เกิดจากการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่สากล ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิจัยและแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำปีที่ 3 ซึ่งได้รับสนับสนุนโดยกองทุน ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

     

งานนี้ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ทั้งผู้ใหญ่ วัยรุ่น  และคนหนุ่มสาว ต่างแวะเวียนเข้ามาชม มาช้อป กันแบบไม่ขาดสาย อีกทั้งยังสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจเป็นพิเศษ นับว่าเป็นการเดินทางอีกก้าวของ โมเดลแก้จน ที่ยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

................................................................................................

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

#โมเดลแก้จน #ศรีนาคาโมเดล #เลน้อยคราฟท์ #ThaiFestivalTokyo2024 #สถาบันวิจัยและนวัตกรรม #TSU #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ #The_University_of_Glocalization #Glocalization #TSUNEWS