คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

14 พ.ค. 67 274

 วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน พ.ศ.2567” ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

.........................

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #ถวายพระพร  #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #กรมประชาสัมพันธ์