ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน ปอมท.คนที่ 2 ชุดที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน ปอมท.คนที่ 2 ชุดที่ 46

29 พ.ค. 67 195

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน ปอมท.คนที่ 2 ชุดที่ 46

จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท.