สาธิตฯ วันทา อาจาริยคุณ  (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2567

สาธิตฯ วันทา อาจาริยคุณ (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2567

6 มิ.ย. 67 234

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู “สาธิตฯ วันทา อาจาริยคุณ”  (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู “สาธิตฯ วันทา อาจาริยคุณ”  (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเจิมหนังสือ ต่อด้วยการแสดงพิธีเปิด ชุดการแสดง “เทพสราญ สักการบูชาครู” มีการเบิกตัวขบวนเกียรติยศพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์และครูดีในดวงใจ พิธีมอบเข็มเกียรติยศสภานักเรียน พิธีมอบเข็มเกียรติยศครูที่ปรึกษาสภานักเรียน พิธีมอบเข็มเกียรติยศสภานักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

   

 

ในส่วนของพิธีไหว้ครู 2567 ตัวแทนนักเรียนกล่าวรำลึกพระคุณครู ประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และสมาชิกสภาฝ่ายงานวิชาการ มอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ให้แด่คณะผู้บริหาร และมอบพวงมาลัยให้แด่หัวหน้าฝ่ายงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้แทนนักเรียนแต่ละห้องเชิญพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้แด่ครูที่ปรึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน และหลังจากนั้นนักเรียนทุกคนน้อมใจไหว้ครู คณะผู้บริหาร และคณะครูผูกข้อมือ และให้โอวาท  กิจกรรมสุดท้ายของงานวันไหว้ครู นั้นคือการประกาศผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ทำให้บรรยากาศภายในงานมีสีสรรค์และความสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการลุ้นรางวัลผลการประกวดในแต่ละระดับชั้นเรียนเป็นอย่างมาก

...................
เรียบเรียง  :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

#สาธิตมอทักษิณ #SATITTSU #พิธีไหว้ครู  #TSUNEWS #มหาวิทยาลัยทักษิณ