ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

23 พ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 67 649

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)  ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30  มิถุนายน 2567

  ประกาศรับสมัคร

  แบบคำขอรับทุน

 แบบคำขอรับทุน