นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

24 ก.ย. 64 2534