นวัตกรรมหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง สำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นวัตกรรมหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง สำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

31 ก.ค. 65 1197