55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

3 ต.ค. 66 1239

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต


https://youtu.be/b34Q7s3-iTI?si=vTBqJEHbNnXtmiLU

???? 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ “เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต”

รองศาสตราจารย์ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

.

#55ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ

#มอทักษิณ

#TSU

#WeTSU

#มหาวิทยาลัยทักษิณ